English :: Vietnamese
 
  Trang chủ
  Giới thiệu
  Sản phẩm
 
Mực In Ống Đồng Bề Mặt (SG)
 
Mực In Ống Đồng Bề Mặt Không Xử Lý (SGA)
 
Mực Ghép Màng In Ống Đồng (OPP)
 
Mực Ghép Màng In Ống Đồng (SLC)
 
Mực Màu Trong Suốt In Ống Đồng (TG)
 
Mực In Flexo Bề Mặt Hệ ALcohol (SF)
 
Mực In Flexo Bề Mặt Hệ Nước (FW)
 
Mực In Lụa (SS)
  Thiết bị
  FAQ
  Liên hệ
   
 
 
 
 
 
 

 

Trang thiết bị
sản xuất

Máy trộn

Máy nghiền
  Bộ phận sản xuất  
     
Trang thiết bị
kiểm tra chất lượng

Kiểm tra chất lượng sản phẩm

Phòng thí nghiệm
  Kiểm tra màu bằng vi tính  
 
Năng lực sản xuất trên 1200 tấn mực in mỗi năm, chúng tôi có thể đáp ứng nhanh nhu cầu của khách hàng.

 

 
Trang chủ Giới thiệu Sản phẩm Thiết bị FAQ Liên hệ
Số lượt truy cập:
Phát triển bởi Vipcom